Jegerskyting 2023

JEGERTRENING/JAKTPRØVE 2023

Torsdag 6. juli klokka 18.00. Berit og Olav Tiemann.

Søndag 9. juli klokka 13.00. Ole Andre og Berit

Torsdag 13. juli klokka 18.00. Olav Tiemann og Nils Arild

Torsdag 17. august klokka 18.00 Kjell Arne og Vegar

Søndag 20. august klokka 13.00. Kjell Arne og Dag Lennart

Torsdag 24. august klokka 18.00. Ole Andre og Nils Arild

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.

Prisar:

15 treningsskot kr. 50,- Jaktprøven kr. 100,- (200 dersom du ikkje er medlem i Hegg Skyttarlag.)

Ammunisjon:

Treningsskot 6,5 12 pr. skot (50 stk kr 600)

Treningsskot 308 og 30-06 (heilmantel) kroner 15,- pr. stk. (kr 300 for 20 skot)

Blyspiss alle typer kroner 30 pr. stk. (600,- pr. 20 stk.)

Betaling med vipps eller kontant.

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Medlemsskap i Hegg skyttarlag må vere registrert betalt i systemet før ein tek jegerprøven ellers går det som ikkje-medlem og jaktprøven kostar kr. 200,- Medlemsskap betalast til DFS sentralt som i år har sendt ut krav til kvar einskild medlem på E-post eller SMS.

Våpenforsikring

Fra nyttår får alle våre medlemmer våpenforsikring

Åtte våpen blir forsikret for kun kr 100 i året fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer får dette automatisk som medlemsfordel. I tillegg kan skytterlagene fra nyttår få eksklusiv skytterlagsforsikring som er skreddersydd for skyteanlegg. 

Fra 1. januar 2023 er våpenet ditt forsikret mot uhell hele døgnet, verden rundt. Foto: Tom-Vegard Feltstykket/Norsk Skyttertidende.

Etter ønsker fra våre medlemmer har vi i lengere tid jobbet med en forsikringsordning som vil komme både medlemmer og skytterlag til gode. Norges Skytterstyre har nå vedtatt ordningen, som er i samarbeid med Söderberg & Partners (S&P). Gjennom dette samarbeidet er det Det frivillige Skyttervesen som eier kundeporteføljen, og vi blir således svært sterke på markedet for å fremforhandle gode forsikringer med følgende tre faktorer i fokus: Pris, vilkår og smidig skadeoppgjør. 

Den unike våpenforsikringen som alle medlemmer (de som er 18 år og eldre) i Skyttervesenet automatisk får, gjelder for inntil åtte våpen. Maksverdien pr våpen er på hele kr 30.000, og på kr 100.000 totalt ved én skade. Den dekker uhell og plutselige hendelser; døgnet rundt i hele verden. Egenandelen er på kun kr 1.000. Er du for eksempel uheldig og mister Sauer’n i bakken på feltrunden, eller faller med jaktvåpenet i skogen, dekkes skadene av forsikringen. Prisen for forsikringen er kun kr 100 pr år, og faktureres sammen med medlemskontingenten. Hvis du likevel ikke ønsker denne gullforsikringen må du reservere deg i forkant. Vi kommer innen kort tid tilbake til hvor du kan reservere deg mot våpenforsikringen. 

Fra 1.1.2023 vil vi også tilby egne skytterlagsforsikringer til alle våre skytterlag. Vi har brukt tilbakemeldinger fra dere for å utvikle spesielt gode vilkår, spesialtilpasset lagenes behov, blant annet skytterhus, standplassbygg og elektronisk målmateriell. Skytterlagene sikres svært gode dekninger, som gir trygghet for riktige forsikringer for sitt lag. De fleste vil spare penger i tillegg! 

Alle forsikringene vil gå gjennom «Skyttervesenet Forsikring», som òg vil få et eget forsikringskontor som blir etablert og driftet av S&P. Vi ser også på muligheter for at våre medlemmer kan kjøpe andre gode og rimelige forsikringer gjennom Skyttervesenet Forsikring, som for eksempel bil, hus, reise, innbo osv. Dette vil selvfølgelig bli helt frivillig.

Hvorfor starter vi Skyttervesenet Forsikring?
Først og fremst ønsker vi å tilby våre medlemmer og skytterlag det beste av forsikringer innenfor det særegne i vår organisasjon. Det vil også generere inntekter til Skyttervesenet. Økonomien vår blir stadig strammere, dette fordi vi må ha egne midler i tillegg til de vi får tildelt av Forsvarsdepartementet (FD) gjennom søknad hvert år. For å søke om midler av FD må vi ha konkrete prosjekter, og vi må i tillegg ha en viss andel egenkapital for å i det hele tatt få tilsagn på det vi søker om. Vi er derfor helt avhengig av andre inntekter for å kunne få i overkant av 30 millioner kroner av FD. Midlene vil komme alle i hele Det frivillige Skyttervesen til gode. De vil bli brukt for å avholde kurs og samlinger, Landsskytterstevnet, andre arrangementer, støtte til skyttersamlag osv.

Det frivillige Skyttervesens president, Kari Sofie Brøndbo Fiskum, synes den nye forsikringsordningen er meget god:
– Den sørger for at inntil åtte våpen er godt forsikret hvis uhellet er ute, og prisen er kun 100 kr i året. Flere har kanskje ikke egen forsikring på våpnene, men nå vil dette følge med i medlemskapet så fremt man ikke reserverer seg. Våpenforsikringen blir også en utmerket medlemsfordel som skytterlagene kan reklamere med for å skaffe nye medlemmer, og da tenker jeg spesielt på 30-skuddsskytterne våre. 

Vi mener at denne forsikringen vil være et positivt tilskudd for å dempe kostnader hos skytterne våre. Avtalen vil også sørge for at Det frivillige Skyttervesen får nye frie midler inn som skal brukes på å øke rekruttering og aktivitet i organisasjonen.

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=270678021103893&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1f317634d26e2%26domain%3Ddfs.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdfs.no%252Ff594bce3b2ba0c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fdfs.no%2Finfo%2Farticle%2Ffra-nyttaar-faar-alle-vaare-medlemmer-vaapenforsikring%3Ffbclid%3DIwAR2tkgUZglcOc8KXuBFxjoGZaEVg8m-N0jyIrz6mIwXB7P1cV0s_QYDFpRk&locale=en_US&sdk=joey&type=button_count

Medlemskontigent

Medlemskontingent for 2023 – Det frivillige Skyttervesen
Du har nå mottatt medlemskontingent for 2023 i det skytterlaget som er oppgitt i
SMS-en.
Medlemskortet ditt finner du ved å logge inn på Mitt-DFS. Der vil siste
innbetalingsdato være påført medlemskortet når innbetalingen er registrert i det sentrale
medlemssystemet.
På mittdfs.no kan du logge inn på Mitt-DFS med Skytter-ID (se oppe til høyre). Har du ikke
logget inn tidligere er passord=postnummer.
Formålsparagraf DFS:
§ 1-1: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for
Forsvaret og samfunnet for øvrig.
VÅPENFORSIKRING FOR ALLE
Det frivillige Skyttervesen har fremforhandlet en helt ny og unik forsikring for deg.
Forsikringen får du automatisk i medlemskapet for kun 100 kroner i året. Utrolig mye
forsikring for pengene!
• Markedets aller beste våpenforsikring til ekstremt lav pris: kun 100 kroner i året.
• Inntil 8 våpen er forsikret for alle plutselige og uforutsette skader.
• 30.000 kroner per våpen, maks 100.000 per skade.
• Våpnene du eier (inntil 8) er automatisk forsikret. Serienummeret trengs bare ved
skade.
• Egenandel ved skade: kun kr 1.000 per våpen.
• Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden (inntil 45 dager utenlands).
Disse våpentypene dekkes: Alle langvåpen, rifler og hagler, med optikk og lyddemper, som
etter norsk lov er tillatt til jakt, konkurranse eller baneskyting. Håndvåpen og helautomatiske
våpen dekkes ikke.
Les mer om Våpenforsikring For Alle her: www.skyttervesenetforsikring.no
Forsikringsbevis
For deg som betaler våpenforsikringen, finner du forsikringsbeviset ditt på min side i MittDFS: mittdfs.no/personalia/forsikringsbevis
Ønsker du ikke våpenforsikringen?
Hvis du ikke betaler, er du ikke forsikret. For å unngå purringer må du i tillegg reservere deg
på min side i Mitt-DFS: mittdfs.no/personalia/medlemskap
Får du ikke logget inn, eller trenger du hjelp til reservasjon? Ta kontakt med skytterlaget ditt.
Kontaktinformasjon finner du ved å søke opp skytterlaget her: skytebaneguide.no
NB! Forsikringen gjelder fra 1.1.2023 eller senere innmelding, forutsatt at kontingent og
forsikringspremie er betalt innen betalingsfristen. Ved utmelding, eller ved å ikke betale
kommende kontingenter og forsikringspremier, opphører samtidig våpenforsikringen fra
tidspunktet utmeldingen fant sted eller fra 31.12 det året du sist betalte både kontingent o

Årsmøte Hegg skyttarlag 2022

Årsmøte Hegg skyttarlag 2022.

Mandag 31. Oktober 2022 kl 19.00 Stad:Kommunehuset Steinklepp.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding.

3. Rekneskap.

4. Aktivitetar 2022/2023.

5. Bruk av midlar 2022/2023.

6. Innkomne saker.

7. Val.

Evt. saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Kaffi med noko attåt.

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag.

Minniatyr skyting Høst 2022

Det vert treningskveldar på miniatyr bana desse datoane fram til Jul.

  • 7. Okt
  • 21 Okt
  • 4. Nov
  • 18 Nov.
  • 2. Des
  • 16. Des – Siste kveld før Jul

Dørene åpnar Kl. 18:00, og me held opent til Kl. 20:00. Påmelding bør være gjort til Kl. 19:00. Om det vert mykje venting, held me ope til alle har fått skutt, eller kl 21:30 seinast.

Jegertreningar 2022

Det er tid for jegertreningar igjen og i år blir det tilbakers til gamle regler med 30 treningsskudd og prøve.

Datoane for jegertreningane blir:

Torsdag 14.juli kl.18:00
Søndag 17.juli kl.13:00
Søndag 24. Juli kl.13:00
Torsdag 4 August kl18:00
Søndag 7 August kl13:00
Torsdag 11 August kl18:00

Påmelding innan kl.19 på torsdag og kl.14 på søndagar.
Prisar:15 stk treningsskot 50kr
Jegerprøven og nokre treningsskot kr150,-
Medlemskort kr 100,- (50kr for barn t.o.m junior)
Alle treningsskot (heilmantel) kr 10,-pr skot (200kr for 20 og 500kr for 50)
Blyspiss alle typar kr.30,-pr skot (600kr for 20)

Jegerprøven skal takast med blyspiss og det er høve til og gjera maksimun 3 forsøk pr.dag.
Betaling er med vipps og kontanter.

Jegerutvalet.

LDK

INNBYDING TIL LANDSDELSKRETSSTEMNET BANE/FELT 2022
Skyttarlaga Hyllestad, Dale, Førde, Holsen, Jølster og Gaular vil med dette få invitere skyttarar frå
Sogn og Fjordane til Landsdelskretsstemna bane og felt 17.-19 juni 2022. Baneskytinga vert arrangert
på Førde si bane i Kråkenesmarka. Feltskyting vert på Gaular sitt feltanlegg på Sande.
Baneskytinga vil verte gjennomført med innleiande skyting lørdag 18.juni og finalar søndag
19.juni.Søndag vert det samlagsskyting før finalane.
Feltskytinga vil verte gjennomført med innleiande skyting fredag 17.juni og lørdag 18.juni.
Det vert finalar ettermiddag/kveld lørdag 18.juni
Arrangørlaga forbeheld seg retten å skyte i forkant av stemnet.
Program feltskyting:
Klasse 2-5, V55, EJ: 30 skot hovudskyting. 12 skot finale
Klasse 1, Åpen, AG3, HK416, KIK: 30 skot hovudskyting.
R, ER, J, V65, V73: 30 skot hovudskyting. 12 skot finale
NV 30 skot hovudskyting på finfelt.
Det vert innskyting 100m både på fin- og grovfelt ved start på feltrunde. Ingen premiering.
Det vert ikkje arrangert stang og felthurtigskyting.
Figurar og avstandar vert lagt ut på Sunnfjord Skyttarsamlag si heimeside før stemnestart.
Program baneskyting:
Klasse 2-5, V55: 25 skot hovudskyting. Finale 10 skot omgang.
Klasse 1, Åpen, AG3, HK416, KIK: 25 skot hovudskyting.
R, ER, J, EJ, V65 og V73: 25 skot hovudskyting. Finale 10 skot omgang
NV 25 skot hovudskyting
Samlagsskyting.
Senior (Klasse 3-5/EJ), veteran og ungdom. Maks 2 lag pr. samlag, i tillegg til eit U23 lag i Klasse
3-5/EJ. Påmelding av lag innan 17.juni på e-post til dale@skytterlag.no. Vi set pris på at innskotet for
samlagsskyting, kr.100,- pr.lag, vert betalt inn på førehand til ktn. 3741.20.41373 merk innbetaling
med lagskyting og kva lag det gjeld.
Innskot bane:
Klasse 1-5, Veteran, Å, AG3, HK416, KIK kr 200,- (arr.avg. kr 80,- premie kr 80,- og medalje kr 40,-)
R, ER, J, EJ og NV kr 80,- (arr.avg. kr 40,- premie kr 40,-)
Samlagskyting, alle klassar, pr.lag kr 100,- (arr.avg.kr 50,- premie kr 50,-)
Innskot felt:
Klasse 1-5, Veteran, Å, AG3, HK416, KIK kr 200,- (arr.avg. kr 80,- premie kr 80,- og medalje kr 40,-)
R, ER, J, EJ og NV kr 80,- (arr.avg. kr 40,- premie kr 40,-)
Betaling ved frammøte på bana seinast 30 min før skytetid.
Det er ikkje bankterminal verken i Kråkenesmarka eller i Gaular. Kontant betaling eller vipps.
Påmelding:
Påmelding på Mitt DFS på Landsdelskretsstemna Bane og Landsdelskretsstemna Felt er open frå
22.mai til14.juni. Det er elles høve til påmelding på ledige plasser på banene under stemna.
For påmelding minner vi om køyretid mellom bane og felt ca 35 min. Feltrunda tek om lag ein time
bade for grov- og finfelt.
Premiering:
Medaljer og premiering i samsvar med DFS sitt reglement og kretsen sine statutter. Medaljar og
stjerner på meisterskap. Vandrepokalar på samlagsskytinga. Det vert gåvepremiar på innleiande
skyting. Vi håpar alle kan bidra med ein slant, det kan betalast til ktn. 3741.20.41373 og merkast med
gåvepremie og lagsnamn.
Servering: Det vil vera kioskservering på begge banene.
Resultat og stemneoppgjer vert lasta opp på DFS sine resultatsider.
Livevisning, oppdaterte resultat, feltavstandar, med meir, vert å finna på heimesida til Sunnfjord
skyttarsamlag https://dfsgrasrot.no/sunnfjord-skyttarsamlag
Kontaktperson bane: Bjørn Kjønås tlf. 95817530
Kontaktperson felt: Ole Jørgen Grytten tlf. 97712026
VELKOMNE TIL LANDSDELSKRETSSTEMNA 2022 I SUNNFJORD
På vegne av skyttarlaga Hyllestad, Dale, Førde, Holsen, Jølster og Gaular
Kjell Kjosaas
Dale skyttarla

Miniatyrskyting startar opp att

Etter lang tid med nedstenging og restriksjonar i verden, har me gleden av og endelig kunne invitere alle tidligare og nye skyttarar, til ny runde med minityrskyting ved skytebana i kjellaren til Dagfinn Tufte.

Me åpner dørene Fredag 8/4 -22 kl. 18:00, Denna fyrste kvelden har me åpent hus for alle født fra og med 2011 (5. kl i skolen), og me krev ikkje medlemskap denne kvelden.
Prisane er som tidligare; 25 for barn, og 40 for vaksne.

På bana har me fått opp elektroniske skive heiser med elektronisk avlesning, så me oppfordrar alle til å ta turen for å test dei ut.

Neste skytekveld vert Fredag 22/4 -22 kl. 18:00, og kvar Fredag i mellom feriar og høgtider.

Velkommen !!

Årsmelding 2021

Årsmelding Hegg skyttarlag 2021Styret: Olav Tiemann Hegg, (leiar og kasserar), Ole Andre Voldum, (nestleiar), Nils Arild Neshagen, (ungdomsutvalg)(NY), Berit Brøyn,(leiar jegerutvalg), Vegard Dalland,( jegerutvalg), og Dag Lennart Anderson.(NY)

Vara: Knut Maristuen og Gard Guttulsrød.

Revisorar: Ole Magne Skårheim og Dagfinn Tufte.

Det er halde to styremøte, samt ein del dialog via lukka datagruppe.


Året har vore sterkt redusert når det gjeld aktivitet. Dette skuldast fleire ting, men koronasituasjoen er nok ein hovedgrunn…spesielt når det gjeld innesesongen med skyteskule og miniatyrtrening.

Hegg Skyttarlag vart sponsa med kr 40 000,- hjå Oskar Brugrand AS. Desse midlane er bukt til skiveheisar og nye miljøkulefangarar på miniatyrbana. Dei nye kulefangarane tek imot kula bakom skivene på ein sikker måte, utan at det blir “virvla” opp mykje støv. Sjølv om me har vifteavtrekk, vil dette føre til betre innemiljø. …så nok ein takk til Oskar Brugrand AS.

Me halde 6 jaktprøveskytingar, der mange fekk skyte opp til jaktprøven, samt trene litt utanom.

Me hadde deltakarar på Fylkesmesterskap (LDKS) i bane og feltskyting i Nordfjord, og Sara-Sofie kunne reise heim som Fylkesmeister i feltskyting klass ER.
Me hadde òg deltakarar på Hallingstemnene og stemner i Valdres, samt samlagsstemna baneskyting.

Den 25-26 september vart det arrangert NM i skogsløp med skyting på Leikanger. Der vart det tre medaljar til Hegg skyttarlag, to gull og ein sølv.

Sara-Sofie tok sølv på Normaldistanse kl ER jenter, og Olav Tiemann vart Norgesmester på både sprint og normaldistanse klasse V55.

Me tek også med at Jon-Hermann vart Europamester i rifleskyting 3 x 40 skot rifle 50m i Osijek, Kroatia i mai, og nr 4 i finalen på 3 x 40 skot rifle 50m, i dei Olympiske leikar i Tokyo. (Dette er øvelsar som ikkje ligg under DFS, men til Norges Skyttarforbund.) Gratulerar!!Det nærmar seg årsmøte, og ein gjengangar i fleire år er at det er vanskeleg å få nokon til ta på seg leiarvervet.

Underteikna har teke leiarvervet i snart 20 år tilsaman, og har hatt ynskje om å sleppe til nye og etterlengta krefter i fleire år,… utan hell.

Håpar valnemda vil lukkast i år!Årsmøte blir halde torsdag 28 oktober i kommunehuset på Steinklepp kl 19oo. (Eiga innkalling m/sakliste kjem.)

Laget har pr oktober 57 medlemmar.

26/10-21

Olav Tiemann Hegg
Leiar.

Årsmøte Hegg Skyttarlag 2021

Årsmøte Hegg skyttarlag 2021.

Torsdag 28 oktober 2021 kl 19.00 Stad:Kommunehuset Steinklepp.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding.

3. Rekneskap.

4. Aktivitetar 2021/2022.

5. Bruk av midlar 2021/2022.

6. Innkomne saker.

7. Val.

Evt. saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Kaffi og twist.

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag.