Årsmøte 23.oktober

Årsmøte i Hegg skytterlag 2019
Onsdag 23 Oktober kl 19,00 i kommunehuset.

1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding
3. Rekneskap
4. Aktiviteter 2019 – 2020.
5. Bruk av midler 2019 – 2020 /medlemskontigent
6. Gjennomgang av rutiner / Fordeling av ansvarsområde.
7. Heimeside.
8. 100m bane Øyradalen. Info.
9. Innkomne saker.
10. Val ( også utsending til ombudsmøtet )
Evt. Saker må leverast leiar innan dagen før møtet.
Kaffi og twist

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag
Styret