Årsmøte Hegg skyttarlag 2020.

Årsmøte Hegg skyttarlag 2020.Torsdag 22 oktober 2020 kl 19.00

Stad: Kommunehuset Steinklepp.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding.

3. Rekneskap.

4. Aktivitetar 2020/2021.

5. Bruk av midlar 2020/2021.

6. Gjennomgang av rutinar, og fordeling av ansvarsområder for styret.

7. Innkomne saker.

8. Val.

Evt. saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Kaffi og twist.

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag.