Utsett oppstart skyteskule og miniatyrtrening.

Godt nytt år!
Pga. nye oppdaterte smittevernsreglar, blir oppstart av skyteskule og miniatyrtrening utsett til etter 18 januar.

Det er no komen på plass skiver med heis, men det jobbast med tilkoblinga til eksisterand anlegg.