LDK

INNBYDING TIL LANDSDELSKRETSSTEMNET BANE/FELT 2022
Skyttarlaga Hyllestad, Dale, Førde, Holsen, Jølster og Gaular vil med dette få invitere skyttarar frå
Sogn og Fjordane til Landsdelskretsstemna bane og felt 17.-19 juni 2022. Baneskytinga vert arrangert
på Førde si bane i Kråkenesmarka. Feltskyting vert på Gaular sitt feltanlegg på Sande.
Baneskytinga vil verte gjennomført med innleiande skyting lørdag 18.juni og finalar søndag
19.juni.Søndag vert det samlagsskyting før finalane.
Feltskytinga vil verte gjennomført med innleiande skyting fredag 17.juni og lørdag 18.juni.
Det vert finalar ettermiddag/kveld lørdag 18.juni
Arrangørlaga forbeheld seg retten å skyte i forkant av stemnet.
Program feltskyting:
Klasse 2-5, V55, EJ: 30 skot hovudskyting. 12 skot finale
Klasse 1, Åpen, AG3, HK416, KIK: 30 skot hovudskyting.
R, ER, J, V65, V73: 30 skot hovudskyting. 12 skot finale
NV 30 skot hovudskyting på finfelt.
Det vert innskyting 100m både på fin- og grovfelt ved start på feltrunde. Ingen premiering.
Det vert ikkje arrangert stang og felthurtigskyting.
Figurar og avstandar vert lagt ut på Sunnfjord Skyttarsamlag si heimeside før stemnestart.
Program baneskyting:
Klasse 2-5, V55: 25 skot hovudskyting. Finale 10 skot omgang.
Klasse 1, Åpen, AG3, HK416, KIK: 25 skot hovudskyting.
R, ER, J, EJ, V65 og V73: 25 skot hovudskyting. Finale 10 skot omgang
NV 25 skot hovudskyting
Samlagsskyting.
Senior (Klasse 3-5/EJ), veteran og ungdom. Maks 2 lag pr. samlag, i tillegg til eit U23 lag i Klasse
3-5/EJ. Påmelding av lag innan 17.juni på e-post til dale@skytterlag.no. Vi set pris på at innskotet for
samlagsskyting, kr.100,- pr.lag, vert betalt inn på førehand til ktn. 3741.20.41373 merk innbetaling
med lagskyting og kva lag det gjeld.
Innskot bane:
Klasse 1-5, Veteran, Å, AG3, HK416, KIK kr 200,- (arr.avg. kr 80,- premie kr 80,- og medalje kr 40,-)
R, ER, J, EJ og NV kr 80,- (arr.avg. kr 40,- premie kr 40,-)
Samlagskyting, alle klassar, pr.lag kr 100,- (arr.avg.kr 50,- premie kr 50,-)
Innskot felt:
Klasse 1-5, Veteran, Å, AG3, HK416, KIK kr 200,- (arr.avg. kr 80,- premie kr 80,- og medalje kr 40,-)
R, ER, J, EJ og NV kr 80,- (arr.avg. kr 40,- premie kr 40,-)
Betaling ved frammøte på bana seinast 30 min før skytetid.
Det er ikkje bankterminal verken i Kråkenesmarka eller i Gaular. Kontant betaling eller vipps.
Påmelding:
Påmelding på Mitt DFS på Landsdelskretsstemna Bane og Landsdelskretsstemna Felt er open frå
22.mai til14.juni. Det er elles høve til påmelding på ledige plasser på banene under stemna.
For påmelding minner vi om køyretid mellom bane og felt ca 35 min. Feltrunda tek om lag ein time
bade for grov- og finfelt.
Premiering:
Medaljer og premiering i samsvar med DFS sitt reglement og kretsen sine statutter. Medaljar og
stjerner på meisterskap. Vandrepokalar på samlagsskytinga. Det vert gåvepremiar på innleiande
skyting. Vi håpar alle kan bidra med ein slant, det kan betalast til ktn. 3741.20.41373 og merkast med
gåvepremie og lagsnamn.
Servering: Det vil vera kioskservering på begge banene.
Resultat og stemneoppgjer vert lasta opp på DFS sine resultatsider.
Livevisning, oppdaterte resultat, feltavstandar, med meir, vert å finna på heimesida til Sunnfjord
skyttarsamlag https://dfsgrasrot.no/sunnfjord-skyttarsamlag
Kontaktperson bane: Bjørn Kjønås tlf. 95817530
Kontaktperson felt: Ole Jørgen Grytten tlf. 97712026
VELKOMNE TIL LANDSDELSKRETSSTEMNA 2022 I SUNNFJORD
På vegne av skyttarlaga Hyllestad, Dale, Førde, Holsen, Jølster og Gaular
Kjell Kjosaas
Dale skyttarla