Medlemskontigent

Medlemskontingent for 2023 – Det frivillige Skyttervesen
Du har nå mottatt medlemskontingent for 2023 i det skytterlaget som er oppgitt i
SMS-en.
Medlemskortet ditt finner du ved å logge inn på Mitt-DFS. Der vil siste
innbetalingsdato være påført medlemskortet når innbetalingen er registrert i det sentrale
medlemssystemet.
På mittdfs.no kan du logge inn på Mitt-DFS med Skytter-ID (se oppe til høyre). Har du ikke
logget inn tidligere er passord=postnummer.
Formålsparagraf DFS:
§ 1-1: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for
Forsvaret og samfunnet for øvrig.
VÅPENFORSIKRING FOR ALLE
Det frivillige Skyttervesen har fremforhandlet en helt ny og unik forsikring for deg.
Forsikringen får du automatisk i medlemskapet for kun 100 kroner i året. Utrolig mye
forsikring for pengene!
• Markedets aller beste våpenforsikring til ekstremt lav pris: kun 100 kroner i året.
• Inntil 8 våpen er forsikret for alle plutselige og uforutsette skader.
• 30.000 kroner per våpen, maks 100.000 per skade.
• Våpnene du eier (inntil 8) er automatisk forsikret. Serienummeret trengs bare ved
skade.
• Egenandel ved skade: kun kr 1.000 per våpen.
• Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden (inntil 45 dager utenlands).
Disse våpentypene dekkes: Alle langvåpen, rifler og hagler, med optikk og lyddemper, som
etter norsk lov er tillatt til jakt, konkurranse eller baneskyting. Håndvåpen og helautomatiske
våpen dekkes ikke.
Les mer om Våpenforsikring For Alle her: www.skyttervesenetforsikring.no
Forsikringsbevis
For deg som betaler våpenforsikringen, finner du forsikringsbeviset ditt på min side i MittDFS: mittdfs.no/personalia/forsikringsbevis
Ønsker du ikke våpenforsikringen?
Hvis du ikke betaler, er du ikke forsikret. For å unngå purringer må du i tillegg reservere deg
på min side i Mitt-DFS: mittdfs.no/personalia/medlemskap
Får du ikke logget inn, eller trenger du hjelp til reservasjon? Ta kontakt med skytterlaget ditt.
Kontaktinformasjon finner du ved å søke opp skytterlaget her: skytebaneguide.no
NB! Forsikringen gjelder fra 1.1.2023 eller senere innmelding, forutsatt at kontingent og
forsikringspremie er betalt innen betalingsfristen. Ved utmelding, eller ved å ikke betale
kommende kontingenter og forsikringspremier, opphører samtidig våpenforsikringen fra
tidspunktet utmeldingen fant sted eller fra 31.12 det året du sist betalte både kontingent o