Våpenforsikring

Fra nyttår får alle våre medlemmer våpenforsikring

Åtte våpen blir forsikret for kun kr 100 i året fra 1.1.2023. Alle våre medlemmer får dette automatisk som medlemsfordel. I tillegg kan skytterlagene fra nyttår få eksklusiv skytterlagsforsikring som er skreddersydd for skyteanlegg. 

Fra 1. januar 2023 er våpenet ditt forsikret mot uhell hele døgnet, verden rundt. Foto: Tom-Vegard Feltstykket/Norsk Skyttertidende.

Etter ønsker fra våre medlemmer har vi i lengere tid jobbet med en forsikringsordning som vil komme både medlemmer og skytterlag til gode. Norges Skytterstyre har nå vedtatt ordningen, som er i samarbeid med Söderberg & Partners (S&P). Gjennom dette samarbeidet er det Det frivillige Skyttervesen som eier kundeporteføljen, og vi blir således svært sterke på markedet for å fremforhandle gode forsikringer med følgende tre faktorer i fokus: Pris, vilkår og smidig skadeoppgjør. 

Den unike våpenforsikringen som alle medlemmer (de som er 18 år og eldre) i Skyttervesenet automatisk får, gjelder for inntil åtte våpen. Maksverdien pr våpen er på hele kr 30.000, og på kr 100.000 totalt ved én skade. Den dekker uhell og plutselige hendelser; døgnet rundt i hele verden. Egenandelen er på kun kr 1.000. Er du for eksempel uheldig og mister Sauer’n i bakken på feltrunden, eller faller med jaktvåpenet i skogen, dekkes skadene av forsikringen. Prisen for forsikringen er kun kr 100 pr år, og faktureres sammen med medlemskontingenten. Hvis du likevel ikke ønsker denne gullforsikringen må du reservere deg i forkant. Vi kommer innen kort tid tilbake til hvor du kan reservere deg mot våpenforsikringen. 

Fra 1.1.2023 vil vi også tilby egne skytterlagsforsikringer til alle våre skytterlag. Vi har brukt tilbakemeldinger fra dere for å utvikle spesielt gode vilkår, spesialtilpasset lagenes behov, blant annet skytterhus, standplassbygg og elektronisk målmateriell. Skytterlagene sikres svært gode dekninger, som gir trygghet for riktige forsikringer for sitt lag. De fleste vil spare penger i tillegg! 

Alle forsikringene vil gå gjennom «Skyttervesenet Forsikring», som òg vil få et eget forsikringskontor som blir etablert og driftet av S&P. Vi ser også på muligheter for at våre medlemmer kan kjøpe andre gode og rimelige forsikringer gjennom Skyttervesenet Forsikring, som for eksempel bil, hus, reise, innbo osv. Dette vil selvfølgelig bli helt frivillig.

Hvorfor starter vi Skyttervesenet Forsikring?
Først og fremst ønsker vi å tilby våre medlemmer og skytterlag det beste av forsikringer innenfor det særegne i vår organisasjon. Det vil også generere inntekter til Skyttervesenet. Økonomien vår blir stadig strammere, dette fordi vi må ha egne midler i tillegg til de vi får tildelt av Forsvarsdepartementet (FD) gjennom søknad hvert år. For å søke om midler av FD må vi ha konkrete prosjekter, og vi må i tillegg ha en viss andel egenkapital for å i det hele tatt få tilsagn på det vi søker om. Vi er derfor helt avhengig av andre inntekter for å kunne få i overkant av 30 millioner kroner av FD. Midlene vil komme alle i hele Det frivillige Skyttervesen til gode. De vil bli brukt for å avholde kurs og samlinger, Landsskytterstevnet, andre arrangementer, støtte til skyttersamlag osv.

Det frivillige Skyttervesens president, Kari Sofie Brøndbo Fiskum, synes den nye forsikringsordningen er meget god:
– Den sørger for at inntil åtte våpen er godt forsikret hvis uhellet er ute, og prisen er kun 100 kr i året. Flere har kanskje ikke egen forsikring på våpnene, men nå vil dette følge med i medlemskapet så fremt man ikke reserverer seg. Våpenforsikringen blir også en utmerket medlemsfordel som skytterlagene kan reklamere med for å skaffe nye medlemmer, og da tenker jeg spesielt på 30-skuddsskytterne våre. 

Vi mener at denne forsikringen vil være et positivt tilskudd for å dempe kostnader hos skytterne våre. Avtalen vil også sørge for at Det frivillige Skyttervesen får nye frie midler inn som skal brukes på å øke rekruttering og aktivitet i organisasjonen.

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/share_button.php?app_id=270678021103893&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1f317634d26e2%26domain%3Ddfs.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fdfs.no%252Ff594bce3b2ba0c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fdfs.no%2Finfo%2Farticle%2Ffra-nyttaar-faar-alle-vaare-medlemmer-vaapenforsikring%3Ffbclid%3DIwAR2tkgUZglcOc8KXuBFxjoGZaEVg8m-N0jyIrz6mIwXB7P1cV0s_QYDFpRk&locale=en_US&sdk=joey&type=button_count