Jegerskyting 2023

JEGERTRENING/JAKTPRØVE 2023

Torsdag 6. juli klokka 18.00. Berit og Olav Tiemann.

Søndag 9. juli klokka 13.00. Ole Andre og Berit

Torsdag 13. juli klokka 18.00. Olav Tiemann og Nils Arild

Torsdag 17. august klokka 18.00 Kjell Arne og Vegar

Søndag 20. august klokka 13.00. Kjell Arne og Dag Lennart

Torsdag 24. august klokka 18.00. Ole Andre og Nils Arild

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.

Prisar:

15 treningsskot kr. 50,- Jaktprøven kr. 100,- (200 dersom du ikkje er medlem i Hegg Skyttarlag.)

Ammunisjon:

Treningsskot 6,5 12 pr. skot (50 stk kr 600)

Treningsskot 308 og 30-06 (heilmantel) kroner 15,- pr. stk. (kr 300 for 20 skot)

Blyspiss alle typer kroner 30 pr. stk. (600,- pr. 20 stk.)

Betaling med vipps eller kontant.

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Medlemsskap i Hegg skyttarlag må vere registrert betalt i systemet før ein tek jegerprøven ellers går det som ikkje-medlem og jaktprøven kostar kr. 200,- Medlemsskap betalast til DFS sentralt som i år har sendt ut krav til kvar einskild medlem på E-post eller SMS.