Årmelding

Hegg Skyttarlag 2023

Me har i år også hatt ein heller laber aktivitet. Kva dette skyldas vil nok være rein gjettning, men ein kan vel med rimelig sikkerhet peike ut eit par områder;

– Borgund er metta med andre aktiviteter.
– Interessen for jakt og våpen er ikkje som den var, og virkar til å trenge tid for å byggas opp igjen.

Ellers har laget hatt seks (6) jeger treningar, som vart godt gjennomført, og med eit godt besøkstal. Det var og ein del skyttarar frå andre lag som ville ta treningen / prøven hjå oss.

På 17 Mai stilte ein opp med ei rifle 22. cal, med laser, der alle kunne prøve seg på ein eller fleire rundar.
Det var ein del yngre som ville skyta, men når dei oppedaga at dei ikkje fekk «premie» for kver skyterunde, falt interessa fort. Det vert ikkje oppservert nokon auke i hverken interesse eller medlems masse.

Det vart og avhelde miniatyr kveldar, anna kver fredag kl. 18:00, med 1, av og til 2, skyttarar. På forespørsel fra Borgund Utvikling, var det gjennomført romjuls skyting, hvor eit barn og ein vaksne kom for å skyta.

Med Helsing
Hegg skyttarlag