Eit skyttarlag i Lærdal Kommune

Hegg skyttarlag er vorte kontakta om me er interreserte i å drøfta muligheten for å være med å opprette eit Skyttarlag for heile kommunen.

Me kjem til å ta det opp til drøfting om kva styret meiner om det, men det vil til sist bli ei årsmøte sak med avstemming, der det må tillegges minst 2 / 3 av frammøtte.

Ta ein runde i tankeboksen og møt opp på Årsmøtet, der det vil bli lagt fram meir informasjon, og vær med i avstemmingen.