Ekstraordinært årsmøte 13.05.24 kl. 18:00 – 19:30 i matsalen på samfunnshuset

Hegg Skyttarlag står i dag ovenfor an utordring i forhold til engasjement og drift.
På siste årsmøte kom det frem at flere ønsker å trekke seg fra styret.
Deriblant;

 • Leder
 • Nestleder
 • Ungdomsleder
  Med et fremmøte av 75% av styret, og en(1) medlem, var det ingen grunnlag for å
  gjennomføre et valg.
  Hegg Skyttarlag vil derfor avholde et ekstraordinært årsmøte medio April, der det avgjøres
  hva som skjer fremover.
  Dagens Leder (Kjell Arne Neshagen) sitter som leder frem til dette er avholdt.
  Hegg skyttarlag kjem ikke til å arrangere miniatyrskytng, skyteskole eller jeger trening før
  årsmøtet er avholdt, og en ser hva som skjer videre.
  Hegg Skyttarlag ønsker med denne informasjonen å komme i kontakt med medlemmer som
  vil ta styreverv og er engasjerte nok til å ta rekrutteringsarbeid for dei yngre, og som kan føre
  Hegg Skyttarlag si snart 130 år lange historie, videre med drift av anleggene og prøve komme
  opp med nye spennende aktiviteter.
  Ein del av de(e engasjementet / arbeidet bør komme fra foreldre.
  Viss ikke, er det kanskje ikke grunnlag for å opprettholde laget?
  Skulle du ha en interesse for å ta Hegg Skyttarlag femover, ta kontakt med;
 • Kjell Arne Neshagen (Leiar)
  96925749
  kjell-arne@neshagen.no
 • Send en melding på vår facebook side
 • Gard Guttulsrød (Val nemnd)
  Det informeres om at innendørs skytebane, og utendørs bane i kanan er under avtale med
  hegg skyttarlag. Dersom fremtidig drift av Hegg Skyttarlag opphører, eller flyttes til andre
  skyttarlag, er det ingen garanti for at disse vil bli forsatt brukt jfm. Miniatyr skyting,
  jegertreninger, eller annet.
  Med Hilsen
  Hegg Skyttarlag v/leiar Kjell Arne