Jegertreningar 2024


JEGERTRENING/JAKTPRØVE 2024

Torsdag 27. juni klokka 18.00. Olav Tiemann og Morten


Søndag 30. juni klokka 13.00. Vegar og Dag Lennart


Torsdag 4. juli klokka 18.00. Olav Tiemann og Ørjan


Torsdag 8. august klokka 18.00 Vegar og Kristoffer


Søndag 11. august klokka 13.00. Berit og Kristoffer


Torsdag 15. august klokka 18.00. Berit og Dag Lennart.

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.  

Prisar:
15 treningsskot kr. 50,- Jaktprøven kr. 100,- (200 dersom du ikkje er medlem i Hegg Skyttarlag.)
Ammunisjon:  
Treningsskot 6,5,  kr.12,- pr. skot (50 stk kr 600)
Treningsskot 308 og 30-06 (heilmantel) kroner 17,- pr. stk. (kr 340 for 20 skot)
Blyspiss alle typer kroner 30 pr. stk. (600,- pr. 20 stk.) Det kan bli prisauke på skot dersom me går tomme og må bestilla meir.

Betaling med vipps eller kontant.

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Medlemsskap i Hegg skyttarlag må vere registrert betalt i systemet før ein tek jegerprøven ellers går det som ikkje-medlem og jaktprøven kostar kr. 200,- Medlemsskap betalast til DFS sentralt som sender ut krav til kvar einskild medlem.

Listene kan liggje til siste skyting i tilfelle ein treng oversikt.  
Førstehjelpskoffert og kikkert skal være med til bana og orange vester som ligg på bana skal brukast av banemannskap.

Jegerutvalet