Førebels info vedr. jaktprøve 2021

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdfsgrasrot.no%2Fnorsk-skyttertidende%2Farticle%2Fskyteproeven-som-normalt%3Ffbclid%3DIwAR0Oc_C5emBTDROGceiJ8st8wtZ5Fdw3NXuzFvNgxxrpOchMcT4ni3JT_m4&h=AT3g7YNS_8ab6MECwsEgfYdAZRXKcCK-HVQw-_v5HKJmCiQ_rLha59ChigsdYXhbxR9FjBlPYlECD3RPiZN_bXwUkbYgirYNphC0q55VszT48uQs8RGDWNR2tOPMkzTHc_46&tn=%2CmH-R&c[0]=AT0p_5650-bsFp4-5B6pli2a-r5YfYH-AZtWQQq3wY-IezmF_kO52foe_X6NrYqZZJiNM52-qLugERSfA5nP3VBvsfdL0awtZ77qMPJOSSzHPIXhcC0i3XjDdMmX5QKGiSIzDNUuR-pz9Ox5oqXxtpXgJ1jcq2YyHsQg8J-QESxwFElEU4YLiB5vhVL_LM3Y-61bGVbp

INFO FRÅ STYRET

På tide med litt info frå styret.


Det har vore valg til nytt styre i laget, då Siv Tufte, kasserar i mange år, og Kjell Rune Humborstad, sa få seg attval.

Takk til begge for innsatsen!!!

Valnemda har jobba hardt for å få kandidatar som sa ja til å sitje i styret. Nils Arild Neshagen og Dag Lennart Anderson vart valgt til nye styremedlemar- Velkomen til dei.


Etter konstituerande møte vart det nye styret slik:


Olav Tiemann Hegg, leiar og kasserarfunksjon

Ole Andre Voldum, nestleiar

Nils Arild Neshagen, ungdomsutvalg

Berit Brøyn, leiar jegerutvalg

Vegard Dalland, medlem jegerutvalget

Dag Lennart Anderson, styremedlem

Vara:Gard Guttulsrød og Knut Horvath Maristuen


Ei flott nyheit er at me har fått midlar hjå Oskar Brugrand AS.Dette er ein del av midlar som dei fordelte på lag og organisasjonar i kommunen, som kjem dei unge tilgode.

Me søkte om midlar til skiveheis til dei tre skivene våre, og kompleterte dei med ein ny type kulefangarar, som hindrar at støv og forureing kjem ut i rommet. Midlane dekker dette i sin heilheit. TAKK!!!


Etter ei lang stund utan aktivitet, tenkjer me, etter jul, å prøve oss med med skyteskule og treningskveldar på miniatyrbana. (Alt med forbehold om reglar mht Covid 19)Vert kunngjort seinare.

Leiar

Årsmelding Hegg skyttarlag 2020.

Styret: Olav Tiemann Hegg, (leiar), Ole Andre Voldum, (nestleiar), Siv Tufte, (kasserar), Kjell Rune Humborstad, (ungdomsutvalg), Berit Brøyn,(leiar jegerutvalg), Vegard Dalland,( jegerutvalg).

Vara: Knut Maristuen og Gard Guttulsrød.

Revisorar: Ole Magne Skårheim og Dagfinn Tufte.

Det er halde to styremøte, samt ein del dialog via lukka datagruppe.

Året byrja på vanleg vis med miniatyrskyting og skyteskule…. men etterkvart vart det hjå oss, som i resten av riket, stengt for aktivitet. Me avvikla jegertrening i Kanan i hht. FHI sine retningslinjer.
Pga. at det var kun nye jegerar som måtte ta jaktprøve og treningar, vart det noko redusert deltaking.

Det vart avvikla Samlagsstemne i baneskyting i Aurland. Me hadde tre delakarar med, og Sara-Sofie klinka til, og vart samlagsmeister i kl ER.
Ho vart og samlagsmester i skogsløp med skyting på Hafslo dagen etter. Dette er eit stemne som laget hjelper til med å arrangere, saman med Hafslo skyttarlag, og stemna blir arr. på Hafslo. Fleire av oss deltokog på Hallingstemnene.

Hegg skyttarlag hadde og eit medlem som deltok på det alternative arr. for LS, nemleg mestermøte i Oslo. Der var det ca 50 skyttarar i landet som var førehandsutplukka til å konkurrere om mestertittel.
Jon-Hermann gjennomførte på ein god måte. Han skaut for Hegg skyttarlag, men var utplukka fordi han er på landslaget rifle NSF.

Som ein kan sjå vidare, er medlemstalet for betalande medlemar, lågare i år. Dette skuldast sjølvsagt at me har mange jegerar som betalar kontigent når dei skyt jegertreningane. Dette vil nok normalisere seg når tida er inne for å opne opp for arrangering og me kjem tilbake til det normale.

Laget har pr oktober 21 medlemmar.

Olav Tiemann Hegg
Leiar.

Årsmøte Hegg skyttarlag 2020.

Årsmøte Hegg skyttarlag 2020.Torsdag 22 oktober 2020 kl 19.00

Stad: Kommunehuset Steinklepp.

1. Godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding.

3. Rekneskap.

4. Aktivitetar 2020/2021.

5. Bruk av midlar 2020/2021.

6. Gjennomgang av rutinar, og fordeling av ansvarsområder for styret.

7. Innkomne saker.

8. Val.

Evt. saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Kaffi og twist.

Velkomen til alle.

Hegg Skyttarlag.

Samlagsstemne bane.

INNBYDING SAMLAGSTEMNA
Baneskyting Sogn Indre Skyttarsamlag
19 og 22. august 2020
Aurland skyttarlag innbyr til samlagsmeistarskap i baneskyting 2020.
Stemna blir arrangert på skytebana på Låvi onsdag 19. og laurdag 22. august.
Stemna vil gå som eit vanleg samlagsstemne, 25 skot først så lagskyting og finalar til slutt.
Me lyt sjølvsagt ta visse forhåndsreglar med tanke på smittevern, desse kan de lese meir om på
arrangøren si heimeside. Men me brukar same opplegg som for Lerum Cup.
Innskot: Kl.1-5, V55, V65 og V73 Kr. 190,- (Arr.avg. 80,-)
Kl. NU, NV , R, ER, J , EJ; Kr. 100,- (Arr.avg. 40,-)
Premiering:
Aurland skyttarlag satsar på å kjøpe gåvepremiar. Me vonar at det vert gjeve pengar til
gåvepremie. Det vert premiering på 15 og 10 skot. (gjeld ikkje NU)
Premiesummen kan de innbetale til kontonummer: 3745.10.15541.
Merkast: «Gavepremie Samlagstemne bane2020»
Nybegynnar ung: Gjenstandspremiar til alle
Medaljar.
Klasse 3-5: 1 gylt og 2 sølvmedaljar
Klasse V55, V65 og V73: 1 sølvmedalje i klassar med minst 3 deltakarar
Klass R, ER og J: 1 Raufoss medalje og 2 ungdomsmedaljar
Førehandspåmelding:
Elektronisk påmelding på www.dfs.no. Førehandspåmelding i tida 20. juli – 18.august
Oppmøte / Betaling seinast 20 min før valgt skytetid. Betaling kun med VIPS og «tæpping».
Tidsplan:
Onsdag kl 18.00-19.30
Laurdag kl. 08.30 – 11.30
Lagskyting Laurdag kl 12.00 – 14.00
Finalar Laurdag kl 14.15 – 16.00
Premieutdeling: Rett etter siste finalelag

«Mestermøte» på NRK

NORSK SKYTTERTIDENDE

Lagene på Skytternes Mestermøte

12 Aug 2020

Her er de ulike lagene under Skytternes mestermøte i morgen torsdag 13. august, som sendes direkte på NRK.

Jondalen-søsknene Katrine og Kim André Aannestad Lund skal begge skyte i morgen.

Tekst og foto: Tom-Vegard Feltstykket

I morgen blir det 6,5 time med skyting på NRK, der skytterdronningene, -kongene, -prinsessene og -prinsene fra 2000-2019 møtes til et historisk Skytternes mestermøte. I tillegg får de beste eldre juniorene fra fjorårets Landsskytterstevne, de beste under 20 år på fjorårets Landsskytterstevne, landslagsskytterne i Norges Skytterforbund og de fem beste fra Hjemme-LS delta.

Dette er en erstatning for det avlyste Landsskytterstevne, som sikrer sporten i Det frivillige Skyttervesen viktig fjernsynstid og oppmerksomhet.

Det har nå blitt noen justeringer på lagene, som følger under. Her ser dere hvem som skal skyte når og tiden.

Sendetiden til NRK blir fra 14.15 og fram til 21.00. Selve «Kongelaget» sendes fra 19.30 til 21.00, der de 12 beste fra innledende 25-skudden får delta. 

Det skytes samme program som normalt.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ingen publikummere slipper inn på Oslo Østre sine skytebane i morgen. Dette på grunn av korona-situasjonen som gjør at kun arrangøren, skytterne og NRK får være tilstede.

Slik blir lagene:

Oppropsliste lag 1 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 14:30

1Rasmus LøbergFlå (Uttrøndelag)
2Linn Christine VatlandTime
3Tor Harald LundSøgne
4Tor Arnfinn HommeKristiansand og Omegn
5Jøran MeåsTynset
6Irene Knudsen BøeSandar og Sandefjord
7Tor-Arne SolbakkenRygge

Oppropsliste lag 2 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 15:00

1Johanna RekstenNordbygda og Rand
2Amalie EvensenOs Skyttarlag
3Jørand AasLunde
4Ole Kristian ÅgotnesSartor
5Sondre GrønvollMålselv
6Mette StrandlienRingebu og Fåvang
7Olve Grønås BirkelandHaugesund og Sveio

Oppropsliste lag 3 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 15:30

1Marianne BergerOslo Østre
2Heidi RudseterRaumnes
3Jan Kåre MolandDrangedal
4Jørgen AndersenVemundvik
5Lise GrønhovdSigdal
6Ole Kristian BryhnRøyken og Hurum
7Kari Sofie Brøndbo FiskumHarran

Oppropsliste lag 4 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 16:00

1Gunnar HalbjørhusHemsedal
2Vebjørn BergBlaker
3Ola Tore DokkenNordre Land
4Åse Marit MyrvangHøland/Bjørkelangen
5Liv SollesnesJondal
6Hans BakkenNordre Skage
7Odd Arne BrekneLyngdal

Oppropsliste lag 5 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 16:45

1Jeanette Hegg DuestadSem
2Jon-Hermann HeggHegg
3Simon Kolstad ClaussenHøland/Bjørkelangen
4Jenny SteneHaga
5Henrik Grimsrud LarsenEidsberg
6Espen Berg-KnutsenNordstrand
7

Oppropsliste lag 6 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 17:15

1Daniel SørliHøland/Bjørkelangen
2Esten SkårildHeim/Hemne
3Hans Kristian WearStyrvoll
4Rune Vandevjen OlsenNord-Odal
5Kim-André Aannestad LundJondalen
6Mats Aadland FlatåsStord
7

Oppropsliste lag 7 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 17:45

1Tor Gaute JøingsliLom og Skjåk
2John Olav ÅgotnesSartor
3Kristoffer SannvollÅsnes
4Jan Håkon JørgensenRygge
5Arild BrodahlHallingskarvet
6Frode StandalKleive
7Tony Rubbås JacobsenMålselv

Oppropsliste lag 8 200m hoved – Skytetid Torsdag 13/8 18:15

1Mette Elisabeth FinnestadSøgne
2Eileen TorpRakkestad
3Katrine Aannestad LundJondalen
4Anette Thingbø SundnesBalestrand
5Anne Ingeborg Sogn ØiomRandsfjord
6Kine Gjerstad EideMoss og Våler
7Eline LillegårdHjelmen