Vårreingjering

Skyttarlaget skal rydde etter vedlagt rode. Me treng folk. Håpar foreldre til skyteskuleelevane med sine ungar, møter opp.
Andre er også sjølvsagt velkomme. Dette går greit, viss me er mange.

Møt opp ved Kommunehuset kl 18 den 26 april. Me fordeler oss derifrå.


 

Borgund Ungdomslag v/Kjell Gram

Hegg Skyttarlag v/Kjell Ove Gram

Borgund bygdekvinnelag v/Kjellrunn Nesse

Berge Skule v/Torfinn Grøttebø

Hald Grøne Lærdal Rein!

Som mange allereie veit, har lag- og organisasjonar i Lærdal sett i gang ryddeaksjonen «Hald Grøne Lærdal Rein», som vert arrangert torsdag 26. april 2018 kl. 18-21.00. Meir informasjon i vedlagde informasjonsskriv. De vert invitert til å bli med på dugnaden, og me håpar verkeleg de er med på laget for å gje bygda eit aldri så lite ansiktslyft! J (Og viss de ser at me har sendt eposten til feil person, så set me pris på vidaresending!)

Lag og organisasjonane spreier informasjonen blant sine medlemar sjølve, og fordeler seg utover rodane slik det er hensiktsmessig.

Når det gjeld Borgund, har me tenkt organiseringa slik:

Borgund Utvikling vil vera til stades på samfunnshuset frå kl. 18-21.00. I samfunnshuset får ein utdelt avfallsposar og handskar før ein reiser ut i sin utdelte rode. Ved samfunnshuset står det ein containar, som skal nyttast til innsamling av boset. Dei som ikkje har moglegheit til å frakte boset til samfunnshuset etter ryddinga, kan sette dette langs vegen (knyt posane godt), så samlar me inn etter kl. 21.

I samfunnshuset er det servering av kaffe og vaflar til dei som har vore med på dugnaden, så stikk gjerne innom der etter de er ferdigeJ Her er og moglegheit til å vera med på konkurransen om å gjette kor mange kilo bos me klarar å samle inn i Lærdal i løpet av torsdagen – flotte premiar frå Handelsgruppa!

Alle som skal gå langs vegar, bør bruke vestar. Små born skal ikkje rydde langs vegar med trafikk. Statens vegvesen sine underentrepenørar skal rydde langs E16.

Fordeling av roder vert slik:

Berge skule: Sentrumsområdet og bustadfeltet

Hegg Skyttarlag: Gamle E16 frå Berge til Bjoråk + veg til Skårheim/Teigum (linjene er omtrentlege)

 

Hegg Skyttarlag sponsa av stfold energi logo

 

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen