Jegertrening og jaktprøve

Jegertreningane og jaktprøvane foregår i "Kanan". Dette er ei 100-metersbane som ligg ovanfor ungdomshuset Fjelly. Skytinga foregår på pappskiver med manuell visning. Som kjendt må alle som skal på storviltjakt ha 30 treningsskot før ein kan ta jaktprøven. 

Treningane er lagt til torsdagar kl.18.00 og søndagar kl.13.00. Her kan den som vil skyte treningsskot og ta jaktprøve, forutsatt at medlemskontingent til Hegg Skyttarlag er betalt.

Det er eit styremedlem og to jegerar som styrer jegertreningane. Ein kan få kjøpe ammunisjon i div. kaliber på treningane; både heilmantel og blyspiss.

Arbeidslister med datoar kjem under menyen "vaktlister".

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen