Velkommen til Hegg Skyttarlag si heimeside.

 

Velkommen til heimesida vår.

Miniatyrbana

 

Her vil de finne informasjon om det meste angåande Hegg Skyttarlag. Det vert lagt ut resultat frå stemner me har delteke på, innvitasjonar til stemner, du kan sjå profileringsartiklar som kan kjøpast hjå oss, når det er skyting, kven som har skytevakt osv. 

Etter mykje om og men, er no sida på beina att. Webhotellet vårt vart hacka, og underteikna og Knut Maristuen fekk mykje godt arbeid med å rette opp att i dette. Difor ser ikkje sida heilt ut som den gjorde, men det viktigaste er at den er funksjonabel. Kom gjerne med innspel til både utsjånad og innhald på sida.

 


 

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen