Skyteskule - kva er det?

Skyteskulen er for dei som er for aldersgruppa 6 - 9 år, altso dei som er for  små til å stille på vanlege miniatyrtreningar. På skyteskulen vert det gitt teoretisk undervisning, og borna får prøve seg på litt skyting. Teorien består i korleis geværet er bygd opp, og virkemåten. Det vert lagt stor vekt på sikkerheitsopplæring i forbindelse med våpenbruk. Kvar skyttar har eigen instruktør under skytinga.

 

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen