Vakter jegertreningar

JEGERTRENING 2018

Torsdag 28. juni klokka 18.00. Berit og Olav Tiemann. Hallvard Lunden og Terje Prestegård

Søndag 1. juli klokka 13.00. Kjell Ove og Nils. Kjell Olav Cock og Olav Gram Cock.

Torsdag 5. juli klokka 18.00. Roy Håkon og Olav Tiemann. Lars Fjellstad og Finn Gram.

Søndag 8. juli klokka 13.00. Nils og Roy Håkon. Stein Vidar Nemeth og Knut Opdahl.

Torsdag 9. august klokka 18.00. Berit og frivillig. Arvid Brøyn og Steini Bogason

Søndag 12. august klokka 13.00. Kjell Ove og frivillig. Jaran Skårheim og Torfinn Skårheim.

Påmelding innan kokka 19.00 på torsdagar og 14.00 på søndagar.

Styremedlem sit ute og tek påmelding og betaling og administrerer køen. Hjelparar (jegrar) styrer skyting og evt. anvisning. To personar må fram og kontrollere og skrive under når jaktprøven er tatt.

Prisar:

15 treningsskot kr. 50,-

Jaktprøven kr. 100,-

Medlemskort kr. 100,- (50,- for barn t.o.m. junior)

Ammunisjon:

Alle treningsskot (heilmantel) kroner 10,- pr. Stk. (200 for 20 og 500 for 50 stk)

Rekruttammunisjon kroner 8,- pr. stk. (160 for 20 og 400 for 50stk)

Blyspiss alle typer kroner 25 pr. stk. (500,- pr. 20 stk.)

Jaktprøven skal takast med blyspiss og det er høve til å gjera maksimum 3 forsøk same dagen.

Skyttarlaget har ikkje vipps, men det er mogeleg å bruka ansvarleg styremedlem sin vipps hvis styremedlem tillet det. Ellers må de ha med kontantar eller låne hjå kvarandre.

Styremedlem set pengane i banken på kontonr. 3838.13.37542.

Listene kan liggje til siste skyting i tilfelle ein treng oversikt. Førstehjelpskoffert og kikkert skal være med til bana og orange vester som ligg på bana skal brukast av banemannskap.


Jegerutvalet.

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen