Vaktliste miniatyr haust 2018

 

                            Vaktliste miniatyr 2018 Vår
19/01 Olav Tiemann
26/01 Kjell Ove
02/02 Kjell Ove
09/02 Nils
16/02 Nils
02/03 Olav Tiemann

 

DET SKAL STØVSUGAST OG SKIVENE SKAL KLISTRAST/SJEKKAST, SLIK AT DET ER KLART TIL SKYTING NESTE GONG!!!!


Baneinstruks skal haldast. Visitasjon av våpen SKAL gjennomførast etter kvar skyttar, sjølv om våpenet ligg på standplass. Dette er viktig, og gjev gode signal. Fortel skyttaren kva de gjer,… og kvifor.
Byt innbyrdes eller ring 99492287, viss ikkje vakta elles ikkje passar.

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen