Miniatyrtreninga startar att.

Miniatyrskytinga startar opp fredag 27/11-17

Klokka 18.00

Pris: 25 kr ungdom og 40 for vaksne.

 

Vel møtt!

 

Hegg Skyttarlag sponsa av stfold energi logo

Årsmøte 2017

Årsmøte i Hegg skytterlag 2017

Torsdag 26 Oktober kl 19,00 i kommunehuset.

 

 

1. Godkjenning av innkalling

2. Årsmelding

3. Rekneskap

4. Aktiviteter 2017-2018

5. Bruk av midler 2017-2018 /medlemskontigent

6. Gjennomgang av rutiner /  Fordeling av ansvarsområde

7. Innkomne saker

8. Ymse

9. Val     ( også utsending til ombudsmøtet )

Evt. Saker må leverast leiar innan dagen før møtet.

Jegrar er også velkomme på årsmøte

 

 

Leiar Hegg Skyttarlag

Hegg Skyttarlag sponsa av stfold energi logo

Trening og lagsstemne 20 juni går ut.

Trening og lagsstemne 20 juni går ut. Ny dato for lagstemne vert annonsert.

Oth

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen