Jegertreningane er avlyst!

På grunn av stor skogbrannfare vert det ikkje helde jegertreningar før det har kome tilstrekkeleg med regn. Følg med på heimesida for info.

 

Me er sponsa av stfold energi logo

Vaktliste jegertrening 2018

Vaktlister for jegertreninger 2018 er lagt ut.

Lagstemne i feltskyting 2018

Lagstemnet vert utsett pga. stor skogbrannfare. Ny dato kjem når det er mindre fare for brann.

 

Hegg skyttarlag skipar til lagstemne i feltskyting, onsdag 6 juni kl 18.oo i Kanan.
Det vert skote på finfeltfigurar 100 meter.
Påmelding:
Vaksne kr 50,-
Medlemskort kostar kr 100,- for vaksne og 50,- for ungar.
To klassar….vaksne 30 skot og jegerklasse. 
Me tek ein runde med prøveskot for dei som treng det.
Premiering……heider og ære

 

Dette stemna er tenkt for dei vaksne. Me set opp skyting for ungane når skulen og fotballtreninga tek ferie.

Hegg Skyttarlag sponsa av stfold energi logo

 

 

Webmaster Odd Magne Husum | Teknisk støtte for sida: Knut Horvath Maristuen